Untitled Document
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตบ่อนอก-กุยบุรี (โรงมะพร้าว) หมู่ที่ ๗
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2564