Untitled Document
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
   
 
   คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
QQPULSA
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562